Korektivna Gimnastika
Ukoliko niste na vreme preduzeli korake na prevenciji deformiteta i ako je došlo  do funkcionalnih ili strukturalnih promena, odmah treba otpočeti sa korekcijom.

Korektivna gimnastika je program usmeren na korekciju postojećih deformiteta i sprečavanju njenog napredovanja, ispravljanja lošeg držanja tela, kako kod dece tako i kod odraslih osoba.

Doprinosimo jačanju  i rastezanju odgovarajuće musculature kod telesnih defoirmiteta kao sto su: spondiloza, kifoza, lordoza i skolioza.

Uz spravu M-EXTENDER koju posedujemo i koja je nezaobilazna u programu korekcije, rezultati su na zavidnom nivou.

korektivna gimnastika
korektivna gimnastika 2
Korektivna-gimnastika 3